Aflyst træning(28/4-3/5), sæsonafslutning og sommerferietræning

Ungdom

Da skolen skal benytte gymnastiksalen fra torsdag d. 28. april til og med tirsdag d. 3. maj er vi nødsaget til at aflyse træningen for både det let-øvede og det øvede hold disse dage. Fra onsdag d. 4. maj forløber træningen som vanligt, og der er således ingen ændringer for begynderholdet.

Sæsonens sidste reelle træning bliver for begynderne onsdag d. 18. maj, og for de to øvrige hold, torsdag d. 19. maj, således at klubmesterskaberne lørdag d. 21. maj markerer afslutningen på sæsonen.

Efter klubmesterskaberne (fra onsdag d. 25. maj) er der mulighed for åben sommerferietræning. Det foregår på den måde at salen er til rådighed for alle tilmeldte ungdomsspillere hver onsdag fra kl. 17.00 til 18.45. Der er en voksen til at låse op og til at hjælpe, hvis der skulle opstå problemer, men ellers er sommerferietræningen uden styring. Hvis I ønsker at deltage i sommerferietræningen bedes I skrive en mail til askeranda@gmail.com, hvor I tilkendegiver det, samt indbetale 150 kr. via klubbens mobilepay (33684), svarende til én måneds kontingent. Dette beløb betaler for hele sommerferieperioden, der strækker sig fra maj til og med august. Fra starten af september genoptager vi den normale holdopdelte træning – information herom følger inden sæsonstart.

Senior

Da skolen selv skal bruge gymnastiksalen fra på torsdag til og med den efterfølgende tirsdag, er seniortræningen aflyst både på lørdag og på næste mandag.

Efterfølgende fortsætter vi træningen frem til klubmesterskaberne d. 21. maj. Herefter overgår vi til sommerferietræning, hvilket foregår på de samme tidspunkter som i sæsonen, men som fri træning uden en træner. Det er ved generalforsamling blevet besluttet, at sommerferietræningen (fra maj til og med august) skal koste én måneds kontingent. Således bedes alle, der ønsker at deltage i sommerferietræningen, skrive sig på listen i klublokalet og indbetale 160 kr. til klubbens mobilepay (33684) inden udgangen af maj.

Ønsker man ikke at deltage i sommerferietræningen behøver man ikke at foretage sig yderligere. Man betragtes stadig som medlem af klubben, og er velkommen til at fortsætte træningen frem til klubmesterskaberne, og igen fra starten af september. information om sæsonstart følger på et senere tidspunkt.

Mvh.
Simon

Ingen Svar til "Aflyst træning(28/4-3/5), sæsonafslutning og sommerferietræning"