Indkaldelse til generalforsamling

Alle klubbens medlemmer indkaldelse hermed til generalforsamling, som afholdes lørdag d. 19/5-18 i klublokalet.

Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og i øvrigt ikke er i kontingentrestance.

Ingen Svar til "Indkaldelse til generalforsamling"