Referat af generalforsamlingen 2013

Til den årlige generalforsamling mødte der 10 medlemmer op. Som alle tidligere på dagen havde deltaget i en handicap-turnering, hvor vi var 12 som deltog. Efter utrolig mange lige kampe, så gik Steffen Pedersen hen og vandt turneringen.

1. valg af dirigent:

Her blev Ema Ramovic enstemmigt valgt. Ema fastslog at indkaldelsen var udsendt i rette tide i forhold til varslingsreglerne i vedtægterne.

2. beretning fra a) formand, og b) udvalg

Lars Thomsen oplæste bestyrelsesens beretning, som der ingen yderligere kommentarer var til.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2012-13

3. regnskab

Klubbens kasserer Anders Pedersen gennemgik grundigt stort set alle poster i regnskab, og der blev herefter diskuteret en del. Især omkring hvorledes at mangoen i stævneindbetalinger kunne formindskes. For 3. år i træk var der for lidt indbetalt fra medlemmerne. I år var det ca. 6.000 kr. Endnu en gang blev det besluttet, at vi i den kommende sæson skulle være mere opmærksomme herpå.

4. indkomne forslag

Der var et forslag om at hæve  kontingentet for ungdomsspillere fra 75 kr. om måneden til 90 kr. om måneden. Det blev enstemmigt vedtaget.

 

5. valg af :

Bestyrelsesmedlemmer, Steen Larsen, Carsten Thomsen og Anders Pedersen var alle klar på en ny periode.

Bestyrelsessuppleanter, Finn Nielsen modtog genvalg, ny er Dennis Lillebæk

Revisorer, Ole Lykke og Tom Lorenzen modtog genvalg

Revisorsuppleant, Jan Sørensen modtog genvalg.

6. Eventuelt

Her blev præmierne fra klubmesterskaberne for senior uddelt.

Ingen Svar til "Referat af generalforsamlingen 2013"