Bestyrelsen

Klubbens bestyrelse vælges hvert år på generalforsamlingen i april, hvor bestyrelsens medlemmer på skift vælges for en 2-årig periode. Bestyrelsen består i øjeblikket af følgende personer: