Træningspolitik og ungdsomsstrategi

Bestyrelsen har ønsket at forbedre rammerne for træningen i klubben, og har besluttet at dette skal omfatte en ny strategisk tilgang til ungdomsafdelingen. Helt specifikt ønskes det, at udvikle opfattelsen af bordtennis fra at være et “spil” til at det er en sport. Derfor vil der fremadrettet blive stillet lidt flere krav til de unge mennesker, som melder sig ind i klubben. Dertil vil klubben også arbejde, for at skabe bedre betingelser, for at man kan udvikle sig til at blive rigtigt dygtig til bordtennis i bordtennisklubben Tateni. Vigtigst er dog at bordtennisklubben Tateni samtidig vil arbejde for at bevare og fremme sine værdier. Disse værdier er beskrevet i klubbens vedtægter. I øvrigt er foreningens højeste formål at udvikle en god sportsånd og et godt kammeratskab.

 

Det følgende beskriver hvad vi må forvente af hinanden i den kommende sæson.

 

Hvad vil vi med bordtennis i bordtennisklubben Tateni:

 • Bordtennisklubben Tateni arbejder for at skabe rammerne for at alle der vil have det sjovt med at spille bordtennis. Vi vil favner bredt og, har har plads til alle uanset niveau, alder og køn.
 • Bordtennisklubben Tateni vil tilbyde mulighederne for at have det sjovt, opleve sportsligt kammeratskab, udvikle sit spil på alle niveauer, deltagelse i bordtennisarrangementer af forskellig art.

 

Kultur i klubben og træningen:

 • Vi behandler altid hinanden, vore modstandere og andre involverede med respekt, og god sportsånd.
 • Alle har ansvar for, at klubben bevarer en god positiv ånd, og et godt socialt miljø.
 • Vi har kun en bold med ud til hvert bord. Når man mister sin bold, samler man den hurtigt op, og generer de andre spillere på nabobordene så lidt som muligt. Når der kommer en bold ind omkring ens bord, samler man den hurtigt op og spørger hvem der mangler den, og afleverer den.
 • Vi hjælper hinanden med at holde orden, og behandler klubbens udstyr med respekt, så vi alle sammen kan nyde godt af, at udstyret er i god stand.
 • Man spiller bordtennis iført sportstøj, og indendørs sportssko.
 • Man benytter omklædningsfaciliteterne, frem for gymnastiksalen eller klublokalet til at klæde om i.
 • For begyndere anbefales det, at man hurtigt anskaffer sig et rigtigt bat, der giver de rigtige forudsætninger for at lære spillet. Klubben tilbyder et rigtig godt begynderbat, læs om det her. Trænerne kan yde assistance.

 

Hvordan er træningen tilrettelagt:

 • Trænerne er forberedt forud for den enkelte træning.
 • Træningen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte spillers niveau:
  • Begynder: Batfatning, for- og baghondskontra, serv, servereturnering, kinatræning, leg.
  • Let øvet: Grundlæggende teknik til for- og baghånd, for- og baghåndskontra, begyndende forhåndsloop og blokering, prik, serv, servereturnering,kinatræning, benstilling og benarbejde.
  • Øvet: Forhåndsloop, baghåndsloop (for nogen), skruede korte server, returspil, sikkerhed, blokering, prik, benarbejde, fysisk træning, kinatræning, grundlæggende taktik.
  • Senior: For- og baghåndsloop, kontra og blokering, kontrol- og tempoøvelser, serv-retur-åbning, kinatræning, benarbejde, spillesystem og taktik (må der indkaldes en assistenttræner til ;))

 

Ansvar i forbindelse med træning:

 • Klubbens ansvar:
  • Sikre, at der er kvalificerede trænere til alle træningshold.
  • Sikre, at der er faciliteter til alle træningshold.
  • Sikre trænerne mulighed for deltagelse på unionens træneruddannelser.
  • Dialog med spillere/forældre omkring tilmeldinger til de forskellige træningshold.
  • Åbenhed omkring, hvilke opgaver klubben kan varetage, og hvilke opgaver klubben ikke kan varetage.
 • Trænernes ansvar:
  • Gennemføre opvarmning, træningsøvelser og fysisk træning, der er aldersrelateret og på rette niveau i forhold til spillerne.
  • Kommunikation med øvrige trænere… både på samme træningshold på det træningshold, der ligger umiddelbart før og efter… for at sikre træningsfokus og eventuelle rokeringer mellem holdene i takt med at spillerne udvikler sig.
  • Sikre at træningslokaler og opholdsrum efterlades i ryddet stand.
  • Sikre, at mulige nye medlemmer bliver meldt ind efter den første måned.
  • Vejlede spillere og forældre i materialekøb.
  • Planlægge deltagelse i stævner og eventuelle holdturneringer i samarbejde med spiller og forældre.
 • Spillernes ansvar:
  • Ansvarlig for egen udvikling og i nogle tilfælde også andres udvikling i form af:
   • Seriøsitet i forhold til gennemførelse af øvelser både når der trænes opad, på samme niveau og når der trænes nedad.
   • Fra øvet-holdet og opefter at have kendskab til egne evner og træningsbehov, og derved sikre et aktivt samspil med træneren.
  • Ansvarlig for at kommunikere eventuelle ønsker eller idéer til den ansvarlige træner.
  • Ansvarlig for at behandle klubbens materialer og lokaler med respekt, og rydde op efter sig efter træning og brug af opholdsrum.
 • Forældrenes ansvar:
  • Støtte til spilleren
   • Glæden ved spillet skal være den drivende kraft.
   • Det nødvendige udstyr.
   • Kost og drikkevarer.
   • Have opmærksomhed på, at bordtennis i høj grad er en HOLDSPORT.
  • Opmærksomhed omkring, hvorvidt der har været oplevelser under træning, som træneren ikke har været opmærksom på.
  • Dialog med klubben
  • Deltage aktivt i forbindelse med spillerens deltagelse i stævner og eventuelle holdturneringer (tilmelding, kørsel, holdlederansvar o.l.)
  • Indgå med arbejdskraft eller anden form for ressourcer i forbindelse med de opgaver over året, hvor klubben har behov for støtte (klubbens stævner, julearrangementer, klubmesterskab).