Referater

Referat generalforsamling lørdag d. 21. maj 2022

Referat generalforsamling lørdag d. 21. maj 2022

Referat generalforsamlingen lørdag d. 22. august 2020

Referat generalforsamlingen 2020

Generalforsamling lørdag d. 19/5-2018

Referat generalforsamlingen 2018

Genralforsamling lørdag d. 20/5-2017

Generalforsamling TATENI 2017-1

Generalforsamling lørdag d. 28/5-2016

Referat af generalfrosamlingen 2016

Generalforsamling lørdag d. 10/5-2015:

Referat af generalforsamlingen 2015

Generalforsamling lørdag d. 10/5-2014:

Referat af generalforsamlingen 2014

Generalforsamling lørdag d. 4/5-2013:

Referat af generalforsamlingen 2013