Forældregruppe

Forældregruppen skal være bindeled imellem klubbens ledelse og forældrene til børnene i vores ungdomsafdeling. Det er vigtigt for klubben, at vide hvilke krav og ønsker forældrene/børnene stiller til en klub som vores, og derfor fungerer forældregruppen som et to-vejs talerør imellem forældrene og klubbens ledelse.

Forældregruppen er også involveret og med i planlægningen, når klubben har større arrangementer som eksempelvis stævner. Arrangementer af en vis størrelse behøver en del frivillig arbejdskraft, og det er derfor nødvendig at kunne trække på forældrene. På den måde er forældrene også i høj grad involveret i børnenes aktive fritidsliv, og derfor med til at præge denne.

Ønsker du at være mere aktiv i foreningslivet på børnenes vilkår, kontakt da et medlem af klubbens bestyrelse.