Referat for generalforsamling i Tateni 10. maj 2014.

Tilstedeværende: Lars, Carsten, Anders, Hardy, Jakub, Finn, Jakob, Sonny, Nazu, Henrik, Steen, Steffen.

1. Valg af dirigent.
Jakub Ruzicka vælges til dirigent. Det godkendes at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning godkendes uden kommentarer.

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2013-14

3. Økonomi: Det blev diskuteret, hvad der kan være anledningen til, at der er anvendt 10.000 kroner mindre i forhold til sidste sæson på kørsel og stævnetilmelding. Dette vil blive undersøgt af Anders. Det blev yderligere pointeret, at Carsten stadig har et tilgodehavende for billeje i forbindelse med to kampe for 2. divisionsholdet. Økonomien blev godkendt.

4: Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag før generalforsamlingen.

5. Bestyrelsesmedlemmerne Lars Thomsen og Steffen Pedersen var på valg, og modtog genvalg. Suppleanterne Finn Nielsen og Dennis Lillebæk (ikke tilstede) var på valg, og Finn ønskede ikke at fortsætte. Dennis motog genvalg, og som ny suppleant blev Jakub Ruzicka valgt. Revisorerne Ole Lykke, Tom Lorenzen og revisorsuppleant Jan Sørensen var på valg, og modtog alle genvalg.

6: Eventuelt. Der blev stillet et spørgsmål om, der var nogle aktiviteter eller emner i klubben som kunne drage fordel af at få del i det økonomiske overskud.

Det blev nævnt, at seniortrænerne havde lyst til at søge ny inspiration, evt i forbindelse med noget sparring med andre klubber.

Det blev nævnt at der kunne være et ønske om, at der blev taget hensyn til at nogle ikke spiser kød, når der afholdes sociale arrangementer i klubben.

Angående sommerpause, så fortsætter vi seniortræningen så længe der udvises en generel intersse, og vi kan blive ved med at fylde gymnastiksalen.

 

Ingen Svar til "Referat for generalforsamling i Tateni 10. maj 2014."