Generalforsamling

INDKALDELSE TIL

Generalforsamling i bordtennisklubben TATENI

 

Lørdag den 4. Maj 2013 kl. 16.00

Dagsorden til generalforsamlingen ifølge Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning fra:

a) Formand

b) Udvalg

 1. Regnskab

 2. Indkomne forslag

 3. Valg af:

  Bestyrelsesmedlemmer (Følgende er på valg: Steen Larsen, Carsten Thomsen og Anders Pedersen)
  Bestyrelsessuppleanter (Finn Nielsen, vakant)
  Udvalg
  Revisorer (Ole Lykke og Tom Lorenzen)
  Revisorsuppleant (Jan Sørensen)

 4. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 dage før.

Vel mødt !

 

Aalborg den 2. april 2013

På vegne af bestyrelsen

Lars Thomsen

Ingen Svar til "Generalforsamling"